නිවිති සුප්, Nivithi Soup, Soup Recipes, Weight Loss Recipes, Nivithi sup, Spinach Soup Recipe, soup

36
184නිවිති සුප්, Nivithi Soup, Soup Recipes, Weight Loss Recipes, Nivithi sup, Spinach Soup Recipe, Spinach soup, high hemoglobin foods, weight loss drink, Spinach Recipes, cream of spinach soup, how to increase hemoglobin level, iron deficiency anaemia, Nivithi sinhala, spinach smoothie, spinach soup for baby, weight loss dinner recipe, weight loss diet simple dinner recipes, low cost recipe, recipe low fat recipe, soup recipe, Sri Lankan recipe, Spinach recipes, easy soup, sinhala recipes, palak soup, soup for weight loss, spinach stew, spinach and potato soup, easy spinach soup recipe, අවශ්අවශ් ය නිවිති 25 – 30 ලොකු ලූනු 1 සුදු ලූනු බික් 5 – 6 අල 1 කැරට් අල 1 ( අත් යවශ් නැත) 2 ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැදි 1 තෙල් මේස හැදි 1 බටර් තේ 1 ලුනු Ingredients 25-30 spinach leaves 1 big onion 5-6 garlic cloves 1 potato 1 carrot (optional) 2 tbsp of all purpose flour 1 tsp of pepper powder 1 tbsp of oil 1 tsp of butter Salt මාගේ ආදරණීය මිතුරනි, Ape Sihina YouTube නාලික ාව වෙත සාදරයෙන් පිළිගනිමු. මෙම වීඩියෝව ශරීරයේ යකඩ අඩංගු ඉතා සෞඛ්‍ය සම්පන්න, රසවත් සහ මිල අඩු නිවිති සුප් එකක් ගැනයි. මේ සුප් එකෙන් අපිට බර අඩු කර ගන්නත් පුළුවන් නිවිති සුප් එක ශරීරයේ යකඩ ප් වැඩි කර ගැනීමට කාන්තාවන් සහ ගැහැණු ළමයින් නිතරම පානය කළ යුතු සුප් එකක්. *Ape Sihina * යූ ටියුබ් නාලිකාව නැරඹීම ගැන ඔබට ස්තුතියි. ඔබගේ *වටිනා අදහස් දක්වන්න සහ මගේ වීඩියෝව මිතුරන් අතර share කරන්න .* මගේ YouTube නාලිකාවට දායක වූ subscribe කරපු , නැරඹූ ඔබට ගොඩක් ස්තූතියි!, දායක නොවූ මිතුරන් කරුණාකර වන්න වන්න.( කරුණාකර වීඩියෝව නැරඹු පසුව subscribe කරන්න) ඔබට ස්තුතියි! *Ape Sihina YouTube නාලිකාව* Hi friends, Welcome to Ape Sihina YouTube channel .This video describes about the Spinach Soup which is very healthy, delicious and low cost .We can also lose weight with this soup.This spinach soup is a soup that women And girls should drink regularly to increase the amount of iron in the body #spinachsoup #spinachrecipe #souprecipe Thank you for watching *Ape Sihina* YouTube channel. Leave your *valuable comments and share my videos.* for those who have subscribed to my YouTube channel thank you,friends who haven’t subscribed please subscribe. Thank you! *Ape Sihina YouTube channel * .

source

Comments

comments

36 COMMENTS

  1. ඔබතුමියගේ නාලිකාව තුලින් ගොඩක් වැදගත් විඩියෝ නරඹන්නට හැකි වෙනවා . තවත් මේ වගේ විඩියෝ අප වෙත ලබා දෙන්න

LEAVE A REPLY