ഹോട്ട് ആൻഡ് സൗർ ചിക്കൻ സൂപ്പ് | Hot and Sour Chicken Soup Recipe – Restaurant Style Recipe

29
16Soup anyone !? Majority of you will go for a Hot and Sour Soup when such a questions is asked. A favorite of almost everyone, that is what Hot and Sour Chicken Soup is! Highly flavorful and loaded with the benefits of veggies and chicken. It is also known to decrease inflammatory response and helps in healing cold symptoms and so is a favorite in almost every household. This super yummy dish can be prepared so quickly with the ingredients easily available in our kitchen. 🍲 SERVES: 4 🧺 INGREDIENTS Water (വെള്ളം) – 5 Cups (1250 ml) Onion (സവോള) – 1 No (Medium Size) Carrot (ക്യാരറ്റ്) – ½ of one Crushed Ginger (ഇഞ്ചി ചതച്ചത്) – 1 Inch Piece Crushed Garlic (വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത്) – 2 Cloves Chicken () – 200 gm Salt (ഉപ്പ്) – ½ + ½ Teaspoon Crushed Black Pepper (കുരുമുളക് ചതച്ചത്) – ½ + ½ Teaspoon Egg (മുട്ട) – 1 No Corn Flour (ചോളം പൊടി) – 2 Tablespoons Refined Oil (എണ്ണ) – 1 Tablespoon Finely Chopped Garlic (വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്) – 1 Tablespoon Spring Onion Bulb (white part) – 3 Tablespoons Carrot (ക്യാരറ്റ്) – ¼ Cup (Chopped) Cabbage (ക്യാബജ്) – ½ Cup (Chopped) Green Beans () – 3 Tablespoons (Chopped) Soy Sauce (സോയ സോസ്) – 1 Tablespoon Red Chilli Sauce (ചില്ലി സോസ്) – 1 Tablespoon Vinegar (വിനാഗിരി) – 1 Teaspoon Sugar (പഞ്ചസാര) – ½ Teaspoon Spring Onion Greens (green part) – ¼ Cup (Chopped) 🔗 STAY CONNECTED »Instagram:» Facebook: »English Website:» Malayalam Website: ഈ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ നോക്കി നിങ്ങൾ തയാറാക്കിയ ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഫോട്ടോ കൾ പങ്കുവെക്കുവാനായി ഒരു ഫേസ്ബുക് ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ള കാര്യം എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളുടെയും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നു. ഗ്രൂപ്പിന്റെ പേര് “Shaan Geo Foodies Family” എന്നാണ്. എല്ലാവരെയും സ്നേഹത്തോടെ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. .

source

Comments

comments

29 COMMENTS

  1. ഈ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ നോക്കി നിങ്ങൾ തയാറാക്കിയ ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഫോട്ടോകൾ പങ്കുവെക്കുവാനായി ഒരു ഫേസ്ബുക് ഗ്രൂപ്പ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യം എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളുടെയും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നു. ഗ്രൂപ്പിന്റെ പേര് "Shaan Geo Foodies Family" എന്നാണ്. എല്ലാവരെയും സ്നേഹത്തോടെ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു.

  2. ഫാമിലിയെ കൂടി പരിചയപ്പെടുത്തി തരണം.. പിന്നെ ഈ. ബ്ലാക്ക് ടി ഷർട്ടിൽ നിന്നും ഒരു സ്വതന്ത്ര മാറ്റി ചിൻഥിച്ച് കൂടെ.. ഇനിയും ഞാൻ പറഞ്ഞു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ഒളിച്ചു കണ്ട് പാചകം ചെയ്തിട്ട് എൻഥ് കാരൃം sorry for delay

LEAVE A REPLY

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.