സൂപ്പ് ആയാൽ പ്ളേറ്റിൽ ബാക്കി വരില്ല Mutton Soup Recipe| Soup recipe in Cooker

49
14Happy Cooking with Shamees Kitchen My Instagram: Facebook: You can mail me at : [email protected] For Collaborations and promotions mail at [email protected] Using Kitchen Products : Butterfly Vegetable Chopper 900ml Chopper 600ml Vinod Legacy Kadai Vinod Fry Pan Amazon Trilonium Kadai Amazon pan ’15 inch Amazon Dosa Tawa 12 inch Origami Kitchen Towel : Gala Broom : Philips Beater : About : Shamees Kitchen is a YouTube Channel, Where you will find Delicious Recipes with the ingredients which are easily available. Learn Interesting Recipes and Share your Feedback with us. If I can cook you can too 😀 Yours Cooking Channel 🙂 .

source

Comments

comments

49 COMMENTS

  1. ആട്ടിൻ കാൽ കഴുകുന്നതിനു മുൻപ് ചെറു തീയിൽ ചുട്ടത്തിന് ശേഷം കത്തികൊണ്ട് ഉരച്ചു ക്ലീൻ ചെയ്താൽ രോമം എളുപ്പത്തിൽ കളയാം…

  2. ഇങ്ങനെയാണല്ലെ സൂപ്പ് തയ്യാറാക്കുന്നത്.
    ഇതെന്തായാലും ഉണ്ടാകണം. തണുപ്പിന് നല്ലതാ.. 😋😋👌🏻🙏🏻🙏🏻♥️♥️

LEAVE A REPLY