ചെറുപയർ ഇങ്ങനെ ഒന്നുണ്ടാക്കി നോക്കൂ | Easy Breakfast Recipes | Kids Tiffin Recipe | vegan special

41
122#easybreakfastrecipe
#easybreakfast
#kidstiffinbox
#kidstiffinboxrecipe
#kidstiffinrecipe
#kidstiffin
#moonglet
#moongletrecipe
#moongdalrecipe
#moongdalomlet
#healthyrecipes
#healthybreakfastrecipe
#healthybreakfast
#healthybreakfastideas
#healthybreakfastrecipes
#vegomlet
#vegomlette
#vegetarian
#veganfood
#veganrecipe
#vegancooking

source

Comments

comments

41 COMMENTS

  1. ചെറുപയറിന് മറ്റൊരു പേരുണ്ട് വൈദ്യർ ഞങ്ങളുടെ പറമ്പുകളിൽ ഒക്കെ ധാരാളം കൃഷി ചെയ്യുന്ന പയർ ആണിത് വീഡിയോ മനോഹരമായിട്ടുണ്ട്

LEAVE A REPLY