ગરમીઓમાં ખાવાની મજાપડે તેવા વેટલોસ્સ માટે ૪ ચટપટા કચુંબર | Gujarati Kachumber | kachumber Salads

49
35#kachumbersalad #gujaratikachumber #sheetalskitchen

00:00 Start
00:43 Green SaladKachumber
03:46 Creamy Salad
08:48 Cuucmber salad
11:33 Raw Mango salad

Prep Time + Cook Time : 10 Min. each
Servings : 2 Servings each

Ingredients:

Green Kachumber
12 Cucumber
1 small tomato
1 small apple
12 cup Pomegranate
14 cup salted peanuts
12 cup chopped Lettuc
14 cup Coriander leaves
1 Cup coriander leaves
20-25 Mint Leaves
2 green chilli or as per taste
1 small ginger piece
1 lemon juice
1 small piece of jaggery
salt and 1 tsp cumin seeds
1 tsp chat masala

Creamy kachumber
2 Cups cabbage or Lettuce
1 Cucumber
12 Tomato
12 green capsicum
12 yellow capsicum
14 Cup Boiled sweetcorn
14 cup Pomegranate
1-2 tbs Kishmis
20 cashew nuts
1 tbs jaggery
34 tsp salt
12 lemon
18 tsp Mustard seeds
14 tsp black paper corn
12 cup Coriander leaves
Black sesame seeds for
Garnishing

kakadi nu kachumber
250 Gm Cucumber
1 mild green Chili
4-5 tbs peanut powder
14 cup fresh grated coconut
Salt
1-2 tsp Sugar
12 lemon
Coriander Leaves

kachi keri nu kachumber
Raw Mango Salad

1 Raw Mango
1 Cucumber
12 Capsicum
14 Cup Carrot
1 Onion or cabbage
1 tbs Olive oil,salt,jaggery
12 lemon juice
1 tsp red chili powder
Sesame seeds and peanut

*********************************************************************************************
Please click on the link to Subscribe my channel ​-
મારી ચેનલ પર સૌથી સરળ અને સ્વાદિષ્ટ રેસીપી જોવા માટે –
*******************************************************************************************

મારી ચેનલ પર વિવિધ રેસીપીઓ જોવા માટે નીચે આપેલી લીંક પર ક્લિક કરો

ઢોકળા / ઇદડા / મુઠીયા ની રેસીપી DHOKLA | IDADA | MUTHIYA – RECIPES–
હાંડવો રેસીપી | HANDVO RECIPES–

નવો નાસ્તો | NEW RECIPES–
ગુજરાતી નાસ્તો | GUJARATI SNACKS–
ગુજરાતી ફરસાણ ની રેસીપી | GUJARATI FARSAN RECIPE–
ગુજરાતી ફરાળી રેસીપી | UPVAS / FASTING RECIPE–
ઝટપટ બનતા નાસ્તાઓ | QUICK SNACKS RECIPE–

ગુજરાતી મીઠાઈ | GUJARATI SWEETS–

પંજાબી શાક ની રેસિપી | PUNJABI CURRY RECIPE–
ગુજરાતી દાળ – ભાત | ખીચડી | કઢી ની રેસીપી–
પરોઢા | ભાખરી | થેપલા ની રેસીપી – PARATHA & THEPLA RECIPES–

____________________________________________________________________________________________________

For more easy recipes, Please Subscribe to my channel. It is FREE!

My Gujarati channel link
My Hindi channel Sheetal’s Kitchen – Hindi link
My Facebook Page link –

#Sheetalkitchen​ #Sheetalskitchen​ #Gujaratirecipe​ #Gujaratifarsan​ #Gujaratifood​
#Gujaratikhana​ #Gujaratirecipes​ #Gujaratisnack​ #Streetfood​ #sheetalpatel

Thank you so much for your love and support 🙂
===================================================================================

salad,salad recipes,Gujarati Kachumber,kachumber Salads,ચટપટા કચુંબર,salads,summer salad recipe,kachumber salad,raw mango salad,kachumber salad recipe,weight loss salad recipes,cabbage salad,kachumar salad,cucmber salad,kakadi nu kachumber,kobi nu kachumber,kachi keri nu kachumber banavani rit,sheetal kitchen,summer salad,coleslaw salad,kachumber salad recipe pakistani,weight loss salad,gujarati kachumber recipe,cabbage sambharo,kobi no sambharoગરમીઓમાં ખાવાની મજાપડે તેવા વેટલોસ્સ માટે ૪ ચટપટા કચુંબર | Gujarati Kachumber | kachumber Salads

source

Comments

comments

49 COMMENTS

LEAVE A REPLY